sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0989 213 216

Rau ăn lá

Rau rút
Rau rút
Bắp cải tím
Bắp cải tím
Bắp cải Trung Quốc bóc trắng
Bắp cải Trung Quốc bóc trắng
Bắp cải Việt Nam bóc trắng
Bắp cải Việt Nam bóc trắng
Cải bẹ
Cải bẹ
Cải bó xôi
Cải bó xôi
Cải chíp ta (cải chip Việt Nam)
Cải chíp ta (cải chip Việt Nam)
Cải chip tàu
Cải chip tàu
Cải lú bú có củ
Cải lú bú có củ
Cải lu bú không củ
Cải lu bú không củ
Cải ngồng
Cải ngồng