sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0989 213 216

Chia sẻ lên:
Cải bẹ

Cải bẹ

Mô tả chi tiết

  

Yêu cầu chung  
Trọng lượng  
Độ ẩm  
Bảo quản  
Quy cách đóng gói  
Mùa vụ  
Chấp nhận khi chịu ảnh hưởng thời tiết  
Tỉ lệ hao hụt (%)  
Giới hạn ô nhiễm kim loại nặngmg/kg hoặc mg/l  
Chỉ tiêu vi sinhCFU/g  
Tên thuốc BVTV  
MRL(mg/kg)  
Tần suất Test dư lượng thuốc BVTV  
Mức G.hạn tối đa cho phép Nitrat NO3 (mg/kg)  
Cách kiểm tra hàng hóa  

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Rau rút
Rau rút
Bắp cải tím
Bắp cải tím
Bắp cải Trung Quốc bóc trắng
Bắp cải Trung Quốc bóc trắng
Bắp cải Việt Nam bóc trắng
Bắp cải Việt Nam bóc trắng
Cải bẹ
Cải bẹ
Cải bó xôi
Cải bó xôi
Cải chíp ta (cải chip Việt Nam)
Cải chíp ta (cải chip Việt Nam)
Cải chip tàu
Cải chip tàu
Cải lú bú có củ
Cải lú bú có củ
Cải lu bú không củ
Cải lu bú không củ
Cải ngồng
Cải ngồng