sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0989 213 216

Chia sẻ lên:
Cà chua Trung Quốc

Cà chua Trung Quốc

Mô tả chi tiết

  

Yêu cầu chung  
Trọng lượng  
Vận chuyển  
Độ ẩm  
Bảo quản  
Quy cách đóng gói  
Mùa vụ  
Chấp nhận khi chịu ảnh hưởng thời tiết  
Tỉ lệ hao hụt (%)  
Giới hạn ô nhiễm kim loại nặngmg/kg hoặc mg/l  
Chỉ tiêu vi sinhCFU/g  
Tên thuốc BVTV  
MRL(mg/kg)  
Tần suất Test dư lượng thuốc BVTV  
Mức G.hạn tối đa cho phép Nitrat NO3 (mg/kg)  
Cách kiểm tra hàng hóa

Xem thêm các sản phẩm liên quan
QUẢ BÍ ĐỎ DÀI 2-2,5 KG/QUẢ
QUẢ BÍ ĐỎ DÀI 2-2,5 KG/QUẢ
Quả bí ngòi
Quả bí ngòi
Quả bí Nhật xanh
Quả bí Nhật xanh
Quả cà bát
Quả cà bát
Cà chua Đà Lạt
Cà chua Đà Lạt
Cà chua Trung Quốc
Cà chua Trung Quốc
Cà chua Việt Nam
Cà chua Việt Nam
Cà pháo
Cà pháo
Khế chua
Khế chua